Početna 2018-01-23T12:20:05+00:00

Poziv na akreditovane obuke „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zastiti“ i „Strategije suočavanja sa stresom“

08-05-2018|

Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština će u junu u Novom Sadu organizovati dve akreditovane obuke: „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti“ – 16. juna i "Strategije suočavanja sa stresom" – 17. [...]

Prijatelji