/CPZV

Poziv na akreditovane obuke „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zastiti“ i „Strategije suočavanja sa stresom“

2018-05-08T20:40:12+00:00 08-05-2018|

Poštovane koleginice i kolege, Centar za proizvodnju znanja i veština će u junu [...]