//Danas je 5. Decembar, međunarodni dan volonterki i volontera!

Danas je 5. Decembar, međunarodni dan volonterki i volontera!

2018-03-07T21:23:02+00:00 05-12-2015|

Čestitamo ovaj dan svim volonterkama i volonterima!

U našoj organizaciji aktivno je preko 30 mladih koji svojim volonterskim radom izuzetno doprinose kvalitetu usluga koje pružamo, našoj održivosti i kredibilitetu ali pre svega promociji društvenog aktivizma, solidarnosti i individualne odgovornosti. Zato im se zahvaljujemo, i želimo da ovaj dan obeleže sa ponosom!