Newsletter (July-December 2016.)


Posted on January, 10 2017


Bilten o radu Centra za proizvodnju znanja i veština u periodu jul - decembar 2016. godine možete preuzeti ovde.

Newsletters on Serbian language can be downloaded here.

Newsletters on English language can be downloaded here.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri