Sponsors


ROMA PROGRAM

  • Empowerment for Making the Most of  EU Funds for Roma in Vojvodina 2014-2015 - Open Society Foundations – 116.357,00 USD
  • Jačanje kapaciteta romskih NVO u oblasti EU projekata - Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sektor za Rome – 140.000,00 RSD
  • Jačanje Kapaciteta Udruženja Žena U Ap Vojvodini - Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Sektor ravnopravnost polova – 100.000,00 RSD
  • Video Road Map of Owner Driven House Rehabilitation of Floods Affected Vulnerable People in Serbia - Swiss Agency For Development and Cooperation SDC -30.000,00 EUR
  • Fondation Suisse Du Service – 5.819,00 USD

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri