//Poziv na akreditovane obuke „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zastiti“ i „Strategije suočavanja sa stresom“

Poziv na akreditovane obuke „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zastiti“ i „Strategije suočavanja sa stresom“

2018-05-08T20:40:12+00:00 08-05-2018|

Poštovane koleginice i kolege,

Centar za proizvodnju znanja i veština će u junu u Novom Sadu organizovati dve akreditovane obuke: „Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti“ – 16. juna i „Strategije suočavanja sa stresom“ – 17. juna.

  • Obe obuke su jednodnevne
  • Cena obuke po učesniku po obuci je 6.000,00 dinara (ukoliko se prijavite za obe obuke u ovom terminu, dajemo popust od 10% na ukupan iznos)
  • Cena uključuje materijale, osveženje i honorar voditelja.
  • Cena ne uključuje putne troškove i smeštaj učesnika.

Svi zainteresovani mogu da se jave na obuke@cpzv.org slanjem prijavnog
formulara najkasnije do:

  • 13. jun, 2018. za obuku „Prevencija sindroma sagorevanja kod zaposlenih u socijalnoj
    zaštiti“
  • 13. jun, 2018. za obuku „Strategije suočavanja sa stresom“

Mesto održavanja obe obuke (16. i 17. juna) je hotel „Novi Sad“, Bulevar Jaše Tomića 1 (prekoputa autobuske i železničke stanice u Novom Sadu).

„Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti“

„Strategije suočavanja sa stresom“

Izdvojite vreme za brigu o vašem mentalnom zdravlju!