Sponzori i donatori


PROGRAM ZA DECU

  • UNICEF
  • Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada
  • Kancelarija za ljudska  imanjinska prava Vlade Republike Srbije
  • Otto per Mile Valdesi
  • Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE