Sponzori i donatori


PROGRAM ZA MLADE

  • Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada
  • Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice                                                                                
  • Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada
  • Ministarstvo kulture Republike Srbije
  • Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE