/Resursi
Resursi 2018-12-04T23:36:06+00:00


ECEC – brošura o projektu (srpski)


ECEC – brošura o projektu (romski)


ECEC – priručnik (srpski)


ECEC – priručnik (romski)


POKRETANJE I UPRAVLJANJE TERENSKIM RADOM

U PODRŠCI RANOM RAZVOJU DECE IZ
MARGINALIZOVANIH GRUPA


„NE nasilju, DA za interkulturalnost“ – brošura za prosvetne i sportske radnike


KULTURA KOMUNIKACIJE MEĐU MLADIMA

Priručnik za vršnjačke edukatore


Mentalno zdravlje mladih u AP Vojvodini


PGF bilten
Januar – Jun 2016


TRIPUT URA!
ZA ZDRAVLJE U ŠKOLI