/, NSMEDE/Sastanak novosadske mreže za decu – NS MEDE

Sastanak novosadske mreže za decu – NS MEDE

2017-12-07T16:25:05+00:00 04-04-2016|

Vreme održavanja sastanka:Sastanak je održan 01.04.2016. od 13.00 do 15.00 časova u Centru za socijalni rad grada Novog Sada

Sastanak je održan s ciljem razmene informacija među članicama Mreže o aktuelnim dešavanjima u Novom Sadu ali i šire, u oblasti brige o deci, kao i radi dogovora o realizaciji konkretnih aktivnosti koje su Akcionim planom Mreže predviđene za naredni period.

Belešku sa sastanka možete preuzeti ovde.