/, Program za mlade/Trema – kako nastaje i kako nestaje