Iniciјаtivа zа prаćеnjе sоciјаlnе pоlitikе


Objavljeno novembar, 19 2011


Zаvršеnо је istrаživаnjе о sprovođenju socijalne politike usmerene na zaštitu dece od socijalne isključenosti na teritoriji grada Novog Sada. Ovo istraživanje je sprovedeno kao deo projekta Koalicija organizacija civilnog društva. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj održivog mehanizma za praćenje i sprovođenje socijalne politike zasnovane na Zakonu o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine. CPZV tim istraživača prikupio je i analizirao podatake vezane za zašt

Preuzmite kompletnu prezentaciju o istraživanju 
Preuzmite analizu lokalnih dokumenata koji se odnose na brigu o deci

Ovaj projekat je inicijativa Koalicije kontakt organizacija koje se bave ranjivim grupama u Srbiji, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Za više informacija o koaliciji KOCD i trenutnim aktivnostima pogledajte: http://www.kocd.org


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE