Seminar "Osnaživanje žena iz civilnih organizacija u opštini Mali Iđoš za aktivistički rad na rešavanju ženskih pitanja"


Objavljeno novembar, 18 2011


Seminar "Osnaživanje žena iz civilnih organizacija u opštini Mali Iđoš za aktivistički rad na rešavanju ženskih pitanja"

Seminar "Osnaživanje žena iz civilnih organizacija u opštini Mali Iđoš za aktivistički rad na rešavanju ženskih pitanja"

Za vikend, 17-18.11.2012. je održan seminar pod nazivom "Osnaživanje žena iz civilnih organizacija u opštini Mali Iđoš za aktivistički rad na rešavanju ženskih pitanja" u partnerstvu sa Forumom žena Mali Iđoš. Seminar je protekao u izuzetno pozitivnoj atmosferi, uz visok nivo aktivnosti i motivacije učesnica. Većina obrađenih tema su njima bile relativno nepoznate, ili manje poznate, a rad je bio koncipiran u vidu tematskih radionica. 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE