Godinu dana primene novog Zakona o socijalnoj zaštiti


Objavljeno januar, 23 2013


Predstavnici i saradnici Centra za proizvodnju znanja i veština učestvovali su na konferenciji „Godinu dana primene Zakona o socijalnoj zaštiti” koja je organizovana 23-24. januara u Beogradu.

Konferencija je obuhvatila okrugli sto 23. januara i javno slušanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije narednog dana. Cilj konferencije je bio da okupi sve relevantne aktere i ukaže na primere dobre prakse i izazove u primeni novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Pored toga, predstavljen je Izveštaj o stanju na terenu i rezultatima jednogodišnje primene Zakona o socijalnoj zaštiti u odnosu na decu, izbegla i interno raseljena lica.

Kao deo koalicije Kontakt organizacija civilnog društva, Građanske inicijative su zajedno sa lokalnim partnerima među kojima je i CPZV pratile primenu Zakona o socijalnoj zaštiti u 15 gradova i opština Srbije. Centar za proizvodnju znanja i veština je kao partnerska organizacija na terenu realizovao istraživanje o uslugama za decu na teritoriji grada Novog Sada. 

Na javnom slušanju diskutovano je o informacijama prikupljenim u terenskim istraživanjima sa predstavnicima ministarstava iz oblasti socijalne zaštite, prosvete i omladine, Nacionalne službe za zapošljavanje, Tima za smanjenje siromaštva i socijalnu uključenost, ekspertima/kinjama i predstavnicima skupštinskog Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. 

Prisutnima se takođe predstavljene i preporuke o tome kako se pružanje socijalnih usluga u odnosu na tri pomenute ranjive grupe može poboljšati.

Izveštaj o primeni Zakona o socijalnoj zaštiti sproveden je u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike" kog sprovodi koalicija Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške.

Ključne nalaze Izveštaja možete pogledati ovde.
Fotografije možete pogledati ovde


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE