Kultura komunikacije među mladima


Objavljeno januar, 14 2013


CPZV je pokrenuo novi projekat koji se naslanja na rezultate prethodno realizovanog, "Triput URA! za zdravlje u školi".

S obzirom da je na radionicama sa mladima, kao i na završnoj konferenciji ovog projekta zaključeno da postoji potreba da se u školama nastavi rad sa učenicima upravo o temama koje su njima aktuelne i značajne za snalaženje u vršnjačkom okruženju, komunikaciju sa vršnjacima, školom, roditeljima, pokrenut je novi ciklus obuke. Ovog puta obukom će biti pripremljeni vršnjački edukatori odnosno mladi iz srednjih škola u Novom Sadu, koji će potom realizovati radionice u srednjim i osnovnim školama sa svojim vršnjacima. Cilj ove inicijative je unapređenje kulture interpersonalne komunikacije među mladima u stvarnom i virtuelnom svetu. 

Projekat će biti realizovan u 5 osnovnih i 5 srednjih škola u Novom Sadu koje budu zainteresovane za saradnju. S obzirom na aktuelna dešavanja u školama u Novom Sadu, na nasilje među mladima, kao i na činjenicu da je Novi Sad promovisan kao bezbedan grad, svaka inicijativa koja mlade usmerava na dijalog, nenasilnu komunikaciju i bezbedno korišćenje informacionih tehnologija kao sredstava komunikacije, je takođe aktuelna. 

Vršnjački edukatori će sami odabrati teme radionica koje će realizovati u školama, i kreirati ih zajedno sa trenericom Mirjanom Bearom. Na taj način će biti obezbeđeno da sadržaj rada sa učenicima i učenicama bude zaista odgovor na njihova interesovanja i potrebe. Teme će se kretati u okvirima osnova komunikologije, kulture komunikacije u stvarnom i virtuelnom životu, nenasilne komunikacije i razrešavanja konflikata.

Projekat finansira Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE