Kako da podržimo rani razvoj deteta?


Objavljeno januar, 20 2015


Kako da podržimo rani razvoj deteta?

24.01.2015. godine od 10:00 do 12:00 časova


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE