Podrška ranom razvoju dece iz neformalnih romskih naselja-obuka volontera-terenskih radnika


Objavljeno januar, 20 2015


Od polovine decembra pokrenut je uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava vlade Republike Srbije projekat podrške ranom razvoju dece iz neformalnih romskih naselja u Novom Sadu.

Ovim projektom Centar za proizvodnju znanja i veština pružiće podršku deci i roditeljima na terenu, u naseljima u kojima žive. Svrha terenskog rada jeste da se dopre do porodica koje su najviše izolovane i isključene iz sistema, i prvi stadijum u radu sa svakom porodicom biće upravo kontakt u njihovom životnom okruženju. U toku je pripremna obuka volontera za terenski rad. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udruženjem Prevent, a osnovna svrha je da se osnaže roditelji za kompetentniju brigu o deci na najmlađem uzrastu.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE