POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU "JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA"


Objavljeno januar, 20 2015


Trening će se održati 7-8.02.2015. god. u prostorijama "Centra za proizvodnju znanja i veština", Bul. Jovana Dučića 25 u Novom Sadu.

Cilj treninga je da se zainteresovani/e učesnici/e osposobe da u svojim organizacijama civilnog društva rade na razvijanju strateških i projektnih planova, kao i da se osposobe za kvalitetno budžetiranje. 

Pozivno pismo možete preuzeti ovde, kao i prijavni formular koji šaljete najkasnije do 30.01.2015. godine do 15h na adresu: cpzvns@gmail.com.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE