Obuka “Mogućnosti sprovođenja Dekade za inkluziju Roma u okviru IPA fondova“


Objavljeno februar, 01 2015


30. i 31. januara 2015. godine u, u prostorijama Impact Hub Beograd, u Makedonskoj 21 u Beogradu,

održana je obuka “Mogućnosti sprovođenja Dekade za inkluziju Roma u okviru IPA fondova“ sa ciljem da se razviju kapaciteti i osnaže predstavnici SKRUG-a - Lige Roma za aktivno učešće i zagovaranje u procesima odlučivanja o sprovođenju predpristupnih fondova EU u Srbiji.
Fotografije možete pogledati na ovom linku


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE