Sastanak tima Centra za proizvodnju znanja i veština


Objavljeno februar, 09 2015


Sastanak tima Centra za proizvodnju znanja i veština

U petak, 6. februara održan je sastanak tima Centra za proizvodnju znanja i veština. Na sastanku su predstavljeni elementi novog statuta i organizaciona struktura, rezultati projekata iz 2014. godine, skicirani planovi za održivost organizacije kao i pribavljanje resursa. Članovi tima su međusobno razmenjivali informacije o programima za mlade, decu i porodicu i o programima za Rome.

U petak, 6. februara održan je sastanak tima Centra za proizvodnju znanja i veština. Na sastanku su predstavljeni elementi novog statuta i organizaciona struktura, rezultati projekata iz 2014. godine, skicirani planovi za održivost organizacije kao i pribavljanje resursa. Članovi tima su međusobno razmenjivali informacije o programima za mlade, decu i porodicu i o programima za Rome.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE