Realizovana obuka za medicinske sestre – vaspitače ’’U svetu senki – vodič kroz podršku detetu žrtvi porodičnog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja’’


Objavljeno mart, 16 2015


U Centru za proizvodnju znanja i veština 14. i 15.3.2015. godine u saradnji sa Udruzenjem medicinskih sestara – vaspitača Novog Sada realizovana je akreditovana obuka ’’U Svetu senki – vodič kroz podršku detetu žrtvi porodičnog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja’’.

Obuka je imala za cilj podizanje kapaciteta zaposlenih u novosadskim vrtićima (prvenstveno jaslicama) za pravovremeno prepoznavanje i adekvatno profesionalno reagovanje u slučajevima sumnje da je dete izloženo nekim od oblika porodičnog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Poseban fokus u radu tokom obuke bio je na tome kako podržati dete koje je žrtva porodičnog nasilja i pružiti mu pozitivno iskustvo brige i sigurnosti tokom boravka u vrtiću.

Obuku su realizovale: Dr Svetlana Lazić, Katarina Majkić i Ivana Muškinja


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE