Obuka za koordinatore za romska pitanja II deo


Objavljeno april, 21 2015


Obuka se održala 17. i 18. aprila 2015. godine u 12h u Hotelu Palace u Beogradu,

u partnerstvu Centra za proizvodnju znanja i veština i Stalne konferencije romskih udruženja građana SKRUG - Liga Roma, a u okviru projekta “Making the Most of EU Funds for the Roma” koji je finansiran od strane Fondacije za Otvoreno Društvo iz Budimpešte. Cilj obuke bio je da učesnici - Koordinatori za romska pitanja savladuju veštine javnog zagovaranja i lobiranja u funkciji zastupanja interesa Roma. ​

Fotografije možete pogledati na ovom linku


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE