DOPRINOS IZVEŠTAJU O NAPRETKU SRBIJE ZA 2015. - POLOŽAJ DECE


Objavljeno maj, 01 2015


DOPRINOS IZVEŠTAJU O NAPRETKU SRBIJE ZA 2015. - POLOŽAJ DECE

Mreža organizacija za decu Srbije MODS uputila je Delegaciji Evropske unije doprinos Izveštaju o napretku Srbije za 2015. koji se odnosi na poglavlje 23 i na napredak koji je ostvaren na unapređenju prava deteta i položaja dece iz ranjivih grupa u procesu evropskih integracija.

Ceo tekst  možete preuzeti ovde


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE