Elektronski bilteni o radu CPZV


Objavljeno maj, 18 2015


Elektronske biltene o radu CPZV mozete preuzeti ovde:

Bilten CPZV 1

Bilten CPZV 2


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE