HOĆE LI SRBIJA PRISTUPITI EVROPSKOM PROGRAMU ZA ZAŠTITU PRAVA GRAĐANA?


Objavljeno maj, 04 2015


Republika Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima mogućnost da pristupi Programu za prava, jednakost i državljanstvo (Rights, Equality and Citizenship - REC)

U ciljeve ovog programa, ukupnog budžeta od 439 miliona evra za period 2014 – 2020, pored ostalog, spadaju borba protiv nasilja nad decom, mladima i ženama i zaštita žrtava i grupa pod rizikom, promocija nediskriminacije, rodna ravnopravnost, ostvarivanje prava deteta, zaštita podataka. Neučestvovanjem u ovom programu propuštamo priliku da apliciramo za sredstva za aktivnosti za koje je 2014. planirano blizu 18 miliona evra.
Pristupanje ovom programu je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju imajući u vidu prioritete postavljene u Akcionom planu za Poglavlje 23, a koji su važni za otvaranje ovog poglavlja na putu evropskih integracija. Pored toga, učešćem u Programu Republika Srbija bi poslala jasan signal Evropskoj uniji da se ozbiljno posvećuje rešavanju pitanja na koja je ukazano u Izveštaju EK o napretku Republike Srbije. 

Opširnije.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE