Godišnji izveštaj o radu za proteklu 2014. godinu


Objavljeno maj, 12 2015


"Centar za proizvodnju znanja i veština" je izradio svoj "Godišnji izveštaj o radu za proteklu 2014. godinu".

Dokumenta na srpskom ili engleskom jeziku možete možete preuzeti na sledećem linku: 

Preuzmi Godišnji izveštaj o radu za proteklu 2014. godinu: Srpski

Download Know How Centre 2014 Annual Report: English


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE