Svetski dan Roma


Objavljeno jun, 04 2015


8. aprila 2015. godine u Skupštini AP Vojvodine, tradicionalno je obeležen "Svetski dan Roma".

Prisutnima su se obratili predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine, prof. dr. Bojan Pajtić, direktor Kancelarije za inkluziju Roma Duško Jovanović, predsednik Saveta za integraciju Roma u AP Vojvodini, Petar Nikolić, direktor Fonda "Evropski poslovi", Siniša Lazić, kao i Tatjana Lazor Obradović ispred "Centra za proizvodnju znanja i veština".
Ceo tekst na srpskom, engleskom i romskom jeziku možete pročitati na strani 2 na sledećem linku.
 
Srpski
Romski
Engleski

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE