Jugend im Wandel / Youth in transition


Objavljeno jul, 10 2015


Jugend im Wandel / Youth in transition

Jugend im Wandel / Youth in transition, naziv je međunarodne konferencije, održane 21 - 23.6. na Dunavu, u kojoj su i predstavnici CPZV-a dali svoje učešće.

Konferenciju su organizovali Fondacija Agapedia, Mreža organizacija za decu Srbije MODS, Udruženje Breza, uz podršku GIZ i EuropäischeAkademie Berlin.

Više informacija možete videti ovde.
Fotografije možete videti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE