Kultura Roma kroz strip


Objavljeno jul, 08 2015


CPZV od 01.06.2015. realizuje projekat ,,Kultura Roma kroz strip“ uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Projekat ima za cilj da angažujući mlade Rome i Romkinje, doprinese smanjenju negativnih stavova ne-romske populacije ka romskoj kulturi i da promoviše principe tolerancije i antidiskriminacije. Projektne aktivnosti koje obuhvataju, radioničarski rad, kulturno stvaralaštvo i medijsku kampanju, takođe imaju za cilj da inspirišu i motivišu mlade Rome i Romkinje, da se angažuju i doprinesu unapređenju kvaliteta svojih života na jedan savremen i inovativan način.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za učešće u radionicama putem mail-a

Facebook stranica


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE