Obuka za interkulturalne medijatore


Objavljeno jul, 09 2015


Obuka za interkulturalne medijatore

Centar za proizvodnju znanja i veština pruža podršku Udruženju građana Radovi u toku koje organizuje obuku za interkulturalne medijatore koja će se održati u Novom Sadu u junu i julu, 2015. godine.

Ova obuka je deo projekta VET4 Mediation with Roma - Lifelong Learning programme koji finansira EACEA. Obuka se sastoji od 3 susreta face to face i 13 sati online predavanja. Predvidjeno je učešće 25 interkulturalnih medijatora, a posebna prednost daje se interkulturalnim medijatorima Romima. Isto tako, predviđeno je da odredjeni broj učesnica budu žene kako bi se podstaklo učesće mladih Romkinja.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE