Obuka za Koordinatore za romska pitanja „PRIPREMA PROJEKTNOG PREDLOGA PREMA EU STANDARDIMA“


Objavljeno jul, 07 2015


Obuka ce se održati u Nišu u Hotelu "Tami Residence", u partnerstvu Centra za proizvodnju znanja i veština i Stalne konferencije romskih udruženja građana SKRUG - Liga Roma, a u okviru projekta “Making the Most of EU Funds for the Roma” koji je finansiran od strane Fondacije za Otvoreno Društvo iz Budimpešte.

Cilj obuke je da učesnici - Koordinatori za romska pitanja savladuju veštine pripreme predloga projekata u okviru aktuelnih poziva EU


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE