Priprema za Simplicity kampanju koju će realizovati MODS


Objavljeno jul, 10 2015


Keep it so simple - u toku je priprema za Simplicity kampanju koju će realizovati Mreža organizacija za decu Srbije MODS u saradnji sa regionalnom koalicijom za zaštitu dece Child pact.

Kampanja će imati za cilj prikupljanje priča u vezi sa komplikovanim birokratskim procedurama za ostvarivanje prava dece, mladih i njihovih porodica iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstva. CPZV je, kao članica MODS-a, uzela učešće u prikupljanju priča u cilju pripreme za predstojeću kampanju.

Više informacija možete pronaći ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE