Sastanak predstavnika tematske grupe ''Zaštita dece''


Objavljeno jul, 10 2015


Sastanak predstavnika tematske grupe ''Zaštita dece''

CPZV je članica Tematske grupe MODS-a ''Zaštita dece''.

Sastanak predstavnika tematske grupe je održan 22.5. u prostorijama UNICEF-a, na kom je definisan plan aktivnosti za naredni period.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE