Druga Konferencija stručnih saradnika i saradnika u predškolskim ustanovama u Vojvodini - Centar Novi Sad.


Objavljeno avgust, 12 2015


Druga Konferencija stručnih saradnika i saradnika u predškolskim ustanovama u Vojvodini -  Centar Novi Sad.

Poštovane koleginice i kolege, Obaveštavamo Vas da će se 26. septembra 2015. godine održati druga Konferencija stručnih saradnika i saradnika u predškolskim ustanovama u Vojvodini - Centar Novi Sad.

Konferencija će se održati pod nazivom: "Jačanje profesionalnih kapaciteta stručnih saradnika i saradnika u predškolskim ustanovama", a mesto održavanja je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Detaljne podatke ćemo Vam proslediti blagovremeno.

Predsednik Centra Novi Sad
Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije
Ljubica Popović


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE