NOVI CIKLUS PGF PROJEKTA


Objavljeno avgust, 25 2015


U subotu, 22.08.2015 godine u prostorijama za proizvodnju znanja i veština, održan je sastanak PGF tima u okviru novog projekta koji će se realizovati do kraja 2016. godine.

Na sastanku su bili članovi tima, predstavljen je MTM program i predhodni rad PGF tima, kao i struktura projektnog tima po komponentama, opisi poslova, finansijske procedure, aktuelni konkursi itd... 

Romske organizacije mogu nastaviti da kontaktiraju PGF tim kako bi kvalitetnije i efikasnije prikupljale sredstva iz EU fondova i time doprinele unapređenju Sastanak Pgfkvaliteta života Roma u APV.

 

Sastanak Pgf

Sastanak Pgf 1


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE