Istraživanje o radnoj etici na Danima primenjene psihologije u Nišu


Objavljeno septembar, 21 2015


U okviru jedanaestih Dana primenjene psihologije, naučno-stručne konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, na sekciji za Organizacijsku psihologiju, biće predstavljen rad "Teachers' Work Ethics and Justice Construct in Organizational Context".

Ovaj rad predstavlja deo istraživanja o radnoj etici učenika i nastavnika, koje je realizovano na jesen 2014. godine u okviru projekta CPZV-a Radna etika i kultura komunikacije, podržanog od strane Uprave za kulturu Grada Novog Sada. Rad će biti obavljen u knjizi rezimea sa konferencije. Autorke rada su Gorana Rakić-Bajić i Mirjana Beara. Konferencija se održava 25. i 26. Septembra 2015. godine, a predstavljanje našeg istraživanja će biti prvog dana.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE