Prijava za aktiviste u okviru programa podrške migrantima


Objavljeno oktobar, 01 2015


Centar za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada u saradnji sa udruženjem "Inicijativa za razvoj i saradnju" iz Beograda i nemačkom humanitarnom organizacijom ASB pokreće program podrške migrantima na severu Srbije.

Angažovaćemo medicinske radnike koji budu zainteresovani da kao aktivisti Centra za proizvodnju znanja i veština odlaze u Suboticu i Kanjižu i druga mesta u Vojvodini gde se ukaže potreba i da pruže bazičnu podršku onima kojima je potrebna.

Poziv možete možete preuzeti ovde.
Prijavni formular možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE