Zahtevi za unapređenje javnih politika prema Romima


Objavljeno septembar, 24 2015


Organizacioni odbor Festivala Romske Kulture i Aktivizma

Dokument sa zahtevima organizacionog odbora FRKA-e povodom unapredenja javnih politika prema Romima u Srbiji možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE