Deca izbeglice bez pratnje - najranjivija


Objavljeno oktobar, 05 2015


Deca izbeglice bez pratnje - najranjivija

Mreža organizacija za decu Srbije - MODS povodom izbegličke krize, u čijem se središtu nalazi i Srbija, ukazuje na posebno težak položaj dece, sa pratnjom i bez pratnje, koja su dodatno ugrožena i ranjiva.

Deca izbeglice bez pratnje koja prolaze kroz Srbiju i region, a odvojena su od roditelja, staratelja ili druge odgovorne osobe za dete u nepoznatom okruženju bez osnovnih uslova za život, među ljudima čiji jezik ne razumeju, izložena su većem riziku od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, dečijeg rada, trgovine ljudima i različitim vidovima zloupotrebe i nasilja što zahteva u Srbiji i regionu hitno i sistematsko delovanje.

Od 2008. do 2014. prema podacima UNHCR broj stranih maloletnika bez pratnje koji su zatražili azil u Srbiji bilo je 3.007, a od početka 2015. godine broj identifikovanih maloletnika bez pratnje u Zapadnom Balkanu je 3.188. Konstantan rast zvaničnog broja maloletnika bez pratnje, kao i nemogućnost utvrđivanja sive brojke koja je sigurno višestruko veća (deca koja su pratnji osoba koja im nisu roditelji, koja se izjašnjavaju kao punoletni), kao i odvojene dece pozivaju na hitno mobilisanje svih snaga i resursa da bismo zaštitili njih i njihova prava.

Zakon o azilu Republike Srbije prepoznaje dete / maloletnika bez pratnje i definiše ga kao „stranca koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema ili je nakon ulaska u nju, ostao bez pratnje roditelja ili staratelja“. Samo definisanje maloletnika bez pratnje u našem zakonodavstvu se bavi tehničkim delom ne opažajući rizik u kome se nalazi.

Zato je neophodno definisati jasne procedure u postupanju sa maloletnicima koje iziskuju:

  • međusektorsku i međuagencijsku saradnju imajući uvek u vidu najbolji interes deteta;
  • jačanje kapaciteta centara za socijalni rad u Srbiji koji se do sada nisu susretali sa fenomenom ovih razmera u svom radu;
  • razviti smernice kako da se prepozna da maloletnik bez pratnje trpi ili je trpeo neki vid zlostavljanja i/ili zanemarivanja;
  • definisati tačne procedure nakon identifikacije maloletnika bez pratnje da je pretrpeo i/ili trpi nasilje;
  • pripremiti sve sisteme da se prema stranim maloletnicima bez pratnje treba ophoditi kao prema deci prioritetno, a tek onda se baviti njihovim migracijskim statusom;
  • napraviti centar u kome će deca izbeglice bez pratnje moći da budu smeštena i u kome bi mogla da ostvare svoja osnovna prava koja su im zagarantovana međunarodnim i domaćim zakonodavstvom.

Pozdravljamo dosadašnje napore naše Vlade da odgovori na izbegličku krizu i ublaži tegobe ljudi i dece koji prolaze kroz našu zemlju, i posebno napore humanih ljudi, pojedinaca i organizacija koje se nesebično uključuju i organizuju podršku i pružaju neophodnu pomoć. Međutim, imajući u vidu eskalaciju i razmere krize i predstojeću zimu, neophodno je učiniti dodatne napore i, na nacionalnom nivou, unaprediti i osnažiti sistem azila i kapacitete za pružanje podrške izbeglicama prema urgentnim potrebama dece i njihovih porodica.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE