Kultura Roma kroz strip - radionice


Objavljeno oktobar, 19 2015


U okviru projekta "Kultura Roma kroz strip" koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, održane su strip radionice u prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština. Učesnici su imali priliku da nauče nešto u kulturi Roma, njihovoj tradiciji i stvaralaštvu, kao i o osnovnim tehnikama strip crtanja.

Cilj radionica je bio da motivišu mlade Rome i Romkinje, da se angažuju i doprinesu unapređenju kvaliteta svojih života na jedan savremen i kreativan način.

Fotografije možete pogledati ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE