Podrška izbeglicama u Šidu-dežurstva na železničkoj stanici


Objavljeno novembar, 12 2015


Tokom protekle nedelje se lokacija za izbeglice pridošle iz Preševa izmestila sa graničnog prelaza u Bapskoj na železničku stanicu u Šidu. Ljudi se prevoze vozom u Hrvatsku.

Naši aktivisti su u dogovoru sa lokalnim Domom zdravlja započeli dežurstva noću od 00 - 8:00h. Timu su se priključili i lekar i lekarka. Najveći broj izbeglica pristizao je od 4 ujutro. U proseku, svake noći smo imali po 50 pregleda i intervencija. Veliki broj dece je pregledan sa različitim tegobama, od blagog kašljucanja do šumova na plućima, otežanog gutanja, kao i retkim stolicama i promrzlinama usred hladnoće. Puno je dece bez pratnje odraslih. Odrasli su se najčešće javljali sa žuljevima, glavoboljama, bolovima u nogama i leđima kao posledicama dugog pešačenja, psorijazom. Bilo je i nekoliko slučajeva gde su naši aktivisti pozvali hitnu pomoć jer nisu imali adekvatna sredstva (na primer za menjanje urinarnog katetera).
 sid 1 cut

 
Centar za proizvodnju znanja i veština počeo je rad na terenu u Šidu i Subotici početkom oktobra meseca. Radimo u saradnji sa IDC-Inicijativom za razvoj i saradnju iz Beograda, nemačkom humanitarnom organizacijom ASB i Danish People Aid.

MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE