Danas je 5. Decembar, međunarodni dan volonterki i volontera!


Objavljeno decembar, 05 2015


Čestitamo ovaj dan svim volonterkama i volonterima!

U našoj organizaciji aktivno je preko 30 mladih koji svojim volonterskim radom izuzetno doprinose kvalitetu usluga koje pružamo, našoj održivosti i kredibilitetu ali pre svega promociji društvenog aktivizma, solidarnosti i individualne odgovornosti. Zato im se zahvaljujemo, i želimo da ovaj dan obeleže sa ponosom!


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE