Godišnji organizacijski sastanak


Objavljeno decembar, 03 2015


Godišnji organizacijski sastanak

U prostorijama Centra za proizvodnju znanja i veština je, 01.decembra 2015 godine, održan godišnji organizacijski sastanak.

Na sastanku smo prezentovali sve aktivnosti u tekućoj godini po aktuelnim programima koje realizujemo. Analizirani su ostvareni rezultati tokom protekle godine, aktivnosti na pripremi aktuelnih programa i razmatrani su modeli prevazilaženja izazova koji nas očekuju, kada je u pitanju naredna godina. Prisustni članovi i članice CPZV-a su diskutovali i davali predloge o unapređenju rada organizacije i napravljen je akcioni plan za 2016. godinu. Na sastnaku su predstavljene i interne procedure organizacije kao i nova upravljačka struktura. 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE