Javna rasprava o nacrtu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji


Objavljeno decembar, 01 2015


Nacionalni savet romske nacionalne manjine u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku OEBS-a, je organizovao 01.decembra 2015. godine javnu raspravu o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Predsednik Međuresorne grupe za izradu Strategije i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Srbije, kao i drugi učesnici su diskutovali o dokumentu. Tokom javne rasprave aktivno učešće su imale i predstavnice Centra za proizvodnju znanja i veština.

20151201_122120 Javna Rasprava

 

 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE