Javno slušanje na temu „Zaštita dece u Srbiji – od zakona do sprovođenja“


Objavljeno decembar, 12 2015


U Domu Narodne skupštine u Beogradu 10. decembra 2015. održano je javno slušanje na temu „Zaštita dece u Srbiji – od zakona do sprovođenja“ u organizaciji Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, na predlog Mreže organizacija za decu Srbije.

Tema javne debate su reformski procesi i postignuti rezultati u oblasti dečije zaštite u Srbiji i unapređenje zakonodavnog okvira u interesu dece i najranjivijih grupa koje su na marginama društva i društveno isključene. 

Pored toga, na skupu je predstavljen Indeks dečije zaštite kao doprinos razvoju politika koje se zasnivaju na dokazima i podacima.

Više o javnom slušanju možete naći na sajtu MODS-a.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE