Međunarodni dan migranata


Objavljeno decembar, 18 2015


18. decembra u svetu se obeležava Međunarodni dan migranata.

Mobilni medicinski tim Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada pružio je medicinsku pomoć za 1427 izbeglica iz Sirije, Iraka, Irana i Avganistana.

Medicinski tim Centra za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada koga čini 15 medicinskih sestara i tehničara na čelu sa dva lekara je na terenu u Šidu u protekla dva i po meseca pružio prvu pomoć za 1427 izbeglica, od toga je bilo 534-oro dece. Ljudi su se najčešće javljali sa respiratornim infekcijama, povredama nogu kao posledicama dugog pešačenja, a kod male dece je najčešći problem bio vezan za ojede (usled nemogućnosti za adekvatnu higijenu) i za stomačne tegobe zbog neredovne ishrane. 

Od 1.10.2015. Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV) u saradnji sa udruženjem "Inicijativa za razvoj i saradnju" iz Beograda (IDC) i nemačkom humanitarnom organizacijom ASB pokrenuo je program podrške migrantima u okviru projekta „Podrška izbeglicama iz Sirije u tranzitu kroz Republiku Srbiju - pružanje prve pomoći“.

CPZV je angažovao medicinske radnike, koji kao aktivisti CPZVa odlaze u mesta gde se ukaže potreba i pružaju bazičnu medicinsku podršku onima kojima je potrebna, jer se pokazalo da je na terenu neophodno pružanje medicinske pomoći, kao i podrška majkama sa malom decom, trudnicama i dojiljama.

CPZV ima petnaest aktivista i aktivistkinja od kojih po troje svaki dan od ponoći do 8 ujutro dežuraju u zgradi kod železničke stanice u Šidu. U proseku po dežurstvu obave oko 50 pregleda i lakših medicinskih intervencija.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE