Sastanak mentorskog i monitorskog tima


Objavljeno decembar, 28 2015


Sastanak mentorskog i monitorskog tima

Dana 25.12. 2015 godine, održan je sastanak mentorskog i monitorskog tima, angažovanog na projektu PGF.

Kreiran je plan monitoringa projekata, koji su pripremani i realizovani uz podršku PGF tima. Ovaj plan biće realizovan tokom 2016 godine i izveštaj koji ce biti urađen, poslužiće za dalje aktivnosti zagovaranja za unapređenje  položaja Roma u Srbiji.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE