Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice


Objavljeno decembar, 29 2015


Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice

Centar za proizvodnju znanja i veština pokrenuo je projekat „Umrežavanje u funkciji podrške ranom razvoju romske dece i osnaživanju porodice“, koji je podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Partneri CPZV-a na ovo projektu su: Udruženja „ Roditelj“, „Romani Cikna“, „Mali princ“ i Mreža organizacija za decu Srbije- MODS.

Projekat je namenjen stručnjacima i aktivistima civilnih organizacija koje se bave marginalizovanim grupama dece i roditeljima. Takođe, projekat se bavi decom i porodicama u neformalnim romskim naseljima u Novom Sadu kojima je potrebna dodatna podrška kako bi ojačali svoje roditeljske kompetencije. Na kraju, projekat se bavi promovisanjem modela podrške roditeljima kako bi se u javnosti povećala vidljivost problema i promovisala potreba za programima podrške porodici i deci. U pitanju su porodice u neformalnim, nehigijenskim naseljima i/ili ekstremno siromašne porodice koje nemaju inače pristup uslugama obrazovnog  zdravstvenog  ili sistema socijalne zaštite, čija deca nisu uopšte uključena u predškolske ustanove, čiji su roditelji nezaposleni itd. Pored toga, to su često grupe koje trpe sistemsku diskriminaciju i nemaju pristup informacijama o njihovim osnovnim ljudskim pravima.

Dugoročni cilj projekta je da se poboljša kvalitet života romskih porodica i dece ranog uzrasta kroz jačanje kapaciteta lokalnih sistema brige o deci i njihovo umrežavanje. 

 

Logo Umrezavanje Crr


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE