EU podrška za zapošljavanje Roma


Objavljeno januar, 20 2016


CENTAR ZA PRAVA MANjINA sа – LIGOM ROMA u sаrаdnji sа Kаncelаrijom Ujedinjenih nаcijа zа projektne usluge (UNOPS-om) Rаspisuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OBUKU NA RADNOM MESTU U OKVIRU PROJEKTA „EU PODRŠKA ZA ZAPOŠLjAVANjE ROMA“

Javni poziv Centra za prava manjina možete preuzeti ovde.

Prijavu za nezaposlena lica možete preuzeti ovde.

Prijavu za izvođače obuuke možete preuzeti ovde.


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE