Konferencija Tranzicija dece sa smetnjama u razvoju - spremnost obrazovnog sistema za uključivanje svakog deteta


Objavljeno mart, 07 2016


Centar za proizvodnju znanja i veština 12. marta 2016. godine organizuje jednodnevnu konferenciju na temu: “Tranzicija dece sa smetnjama u razvoju - spremnost obrazovnog sistema za uključivanje svakog deteta”. Konferencija će se održati u Novom Sadu, u sali Tehničke škole ''Mileva Marić Ajnštajn'', Gagarinova 1, Novi Sad.

Cilj konferencije je unapređivanje kvaliteta pružanja dodatne podrške deci/učenicima iz osetljivih grupa  i deci/učenicima sa teškoćama u razvoju, odnosno svakom detetu kojem je potrebna dodatna podrška, povezivanjem i  uspostavljanjem saradnje između svih  učesnika u obrazovno-vaspitnom radu u okviru istog, ali i na različitim nivoima obrazovnog sistema.

 

Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj veoma značajnoj temi i time date svoj doprinos. Tokom konferencije predviđen je i rad u sesijama, tako da je veoma značajno da sa različitih aspekata i iz ugla različitih struka i uloga, sagledamo mogućnosti za unapređenje podrške deci kojima je ona potrebna u obrazovnom sistemu.

 

Kontakt osoba je Katarina Majkić, 063 580 377, katarina.majkic@gmail.com.


Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Prijavni formular (možete ga preuzeti ovde) pošaljite na katarina.majkic@gmail.com. 

Agendu možete preuzeti ovde.

 


MODS
Open Society Foundations
PGF Tim Vojvodine
Grad Novi Sad
Građanska inicijativa
Centar za rani razvoj
Kontakt organiyacije civilnog drustva
Meri
Play Centar Novi Sad
The Global Fund for Children
RARE